Elvålsvollen ved Isteren i 1933
Kilde: Nasjonalbiblioteket  (nb.no)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Godt nytt år 2017
 Isteren ønsker alle takk for 2016 og velkommen til 2017. Isteren og områdene rundt Isteren var veldig godt besøkt i 2016. Det var også en gledelig økning av kano- og kajakkbesøkende. Vi kan ikke gjenta nok det med hensyn til hverandre, og spesielt til noen få med motor som "kun ser seg sjøl". Isteren og områdene rundt Isteren er et unikt område i mange sammenhenger, vi har alle en plikt på oss til å forvalte og ikke minst å ivareta arven. Det gjelder også forvaltningen av det som er i vannet.Vi som "styrer sjøen" kan sikkert bli bedre, men vi kan ikke lage regler som er tilpasset den enkelte. Styret (leder) får innspill som tas til styret og videre til årsmøtet som er det overordnede organet. Vi har blant annet en plikt på oss til å forvalte en unik ørretstamme. Det er nok mange som TROR de kan og vet. Vi prøver å forholde oss til samarbeidspartnere som vi tror VET og KAN. Derfor er vi veldig takknemlige    overfor de som tar bryet med skjellprøver og innmatprøver.
 
 
Tekst og foto: Thore Joten
 
 
Vi ønsker deg velkommen til Isteren i 2017.
Inatur sine sider er nå oppdaterte til 2017 og våre kortselgere er klare med fiskekort om du ønsker å fiske.
 7.11.2016. Isteren er nå islagt, temperaturene framover er "blåe". Det må nok utvises stor grad av forsiktighet ennå.
                       
 Sommeren er på hell, hva høsten og vinteren bringer vet vi ikke. Men vi setter vår lit til en ny vår og sommer. Mange har hatt flotte opplevelser på og rundt isteren denne sommeren også. Vi har fortsatt en del gjester på og rundt Isteren. Vi ønsker å takke alle for besøket og ønsker alle velkomne tilbake når det måtte bli. Vi kan ikke gjøre alle til lags, men vi lytter om du har synspunkter. Vi må nå minne om at i alle vassdragene i området, inkludert Isteren, er det fredning av ørret i perioden fra og med 1.9. til og med 15.11.
SISTE: Flytegarnfisket sør i Isteren ble avsluttet idag, 11.8. (Se artikkelen under.)376 kg sik er tatt opp + litt bifangst av andre arter. (Svært lite ørret for å berolige kritikere.)
 
SIKFISKE i sør.  Femundfisk trenger sik og alle sjøene våre må pleies med uttak av en voksende sikbestand. Som svært mange har registrert blant annet gjennom Isteren sin Facebookside, så drives det nå et prøvefiske med flytegarn etter sik sør i sjøen. Dette fisket vil bli evaluert og årsmøtet i 2017 vil komme tilbake til om det må settes klarere regler for et evt fortsatt flytegarnfiske. (Omfang, steder, tid...) Både dorgefiskere og garnfiskere må akseptere at det skal være plass til alle, derfor må også både dorgefisket og garnfisket ha klare regler. Det har tidligere blitt levert en del sik til Elgå fra nord i sjøen, men lite fra sør. Ved garnfisket nord i sjøen (bunngarn) ble det ført nøye statistikk over fangstene. Bifangstene var en god del abbor, få harr, noen gjedder og av og til lake. Av og til var det også ørret med, men mye mindre enn noen velger å tro. Leder fisket et år vel 800 kg med sik. I tillegg var det mye abbor og 4,8 kg ørret totalt. Vi har bedt om og vil kreve rapport også om flytegarnfisket.
 Beslaglagte garn 17.7. Oppsynet beslagla to garn ved Sundholmen tidlig morgen 17.7. Garnene hadde forskriftsmessige kanner, men disse var uten navn. Ved dokumentasjon av at garnkort var kjøpt, kan garnene fåes igjen hos leder for sameiet. (95024376). ALLE utlagte garn SKAL være tydelig merket med navn. Umerkede garn og garn av ulovlig størrelse blir beslaglagt.
 
 
ISTEREN  TRENGER  SIKFISKERE
og mottaket i ELGÅ trenger fileter ala istersikstørrelse.
Kan du???
Ta kontakt.
 
 Tekst / foto:  Thore Joten   95024376
 INTENSIVERT  GARNKONTROLL
Oppsynet har funnet ulovlig utsatte garn og har også mistanke om ulovlig garnfiske.  Med garnkort til en rimelig pris kan du bruke garn av størrelsen 45 - 52 mm. Trenger du dvergsik (siksild) så snakk med en rettighetshaver eller ta en  tur til Sømådal landhandel.  Umerkede garn og ulovlige garn blir beslaglagt. Dvergsiken er en viktig ressurs for sjøen og det er ingen ubegrenset ressurs. (Om noen skulle tro det.) NB: HUSk at det er fiskereglene som styrer, IKKE hva "noen sier du kan gjøre".
  Det er også mulig å kjøpe fiskekort via din mobil og SMS.
 
Vær obs på at denne løsningen koster deg litt mer.
 Vil du ha siste nytt? Vår Facebookside oppdateres oftere enn hjemmesida - trykk på Facebooklinken og så er du der.
Isteren og områdene rundt er nå klare for sommerlige aktiviteter
Ikke glem skjellposene - se artikkelen under.
 
Hilsen Thore
 Analysene av skjellprøver.
Det ble innlevert 30 skjellprøver av ørret fra Isteren i 2015. Herav fulgte det 16 prøver med innvoller / magesekk.
Vi er veldig takknemlige for jobben noen av dere tar, men vi skulle gjerne hatt så mange flere prøver. Noen kortselgere har bedt om å få dele ut poser og har disse, likeså har oppsynet skjellposer. Innlevering av hoder og innmat/innvoller er av stor interesse. Det sier seg selv at resultatene er sikrere jo flere prøver vi få inn. Den eldste ørreten var 14 år og 71 cm lang. Den største var 76 cm lang og 5,4 kg. Dette var en hannfisk på 10 år. Innmaten av denne ble også innlvert. Den hadde spist en bunnsik på 41 cm.
Selv om antallet prøver over tid burde ha vært flere, så er det ingen tendens til endring over tid.
 
 Vannovervåking i elver og innsjøer i Hedmark 2014.
 Isteren Fiskelag sendte også inn en del fisk for prøvetaking. Dette er med i rapporten.
Vi kan nok konkludere med at "helsetilstanden" er generelt god i Isteren. (Dog har jeg ikke finlest rapporten ennå.) Det kan se ut til at kvikksølvnivået dessverre er noe høyere enn hva den første meldingen tydet på.
Kopier lenken under til din nettleser og les rapporten der.
 
(Bildet til venstre har ikke noe med undersøkelsen å gjøre. Prøvene i undersøkelsen er i hovedsak tatt av fisk som lever av annen fisk. Det ble levert fisk over en angitt størrelse.)
 
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMHE/05%20Milj%C3%B8%20og%20klima/Vassdragsoverv%C3%A5king/Vannoverv%C3%A5king%20i%20elver%20og%20innsj%C3%B8er%20i%20Hedmark%202014%20med%20vedlegg-rev03.pdf?epslanguage=nb
Tekst: Thore Joten
 "Det er håp i hengende snøre" - dog ei stund til isfri sjø. I dag (6.1.2016) viser gradestokken ganske mange grader minus, Femund ga også opp kampen i går.
TAKK til dere som leverte skjellprøver, innmatprøver og fiskerapporter i 2015.
Altfor få leverer inn rapporter og prøver,  men vi lar forskningen få det vi har slik at vi får noe å "styre" etter. Dessverre er det slik at spesielt i områder hvor man går med jaktvåpen, fiskestang eller hund så er svært mange i egne øyne verdensmestre og tror ikke på rapporter og forskningens konklusjoner. Vi tar inn over oss alle innspill og kobler disse opp mot fagpersoners synspunkter. MEN; jo mer materiale vi får inn - jo bedre er det.  Bredest mulig grunnlag gir sikrere resultater - så hjelp oss videre i arbeidet.
 
Thore Joten
Isteren ønsker dere alle  EI  RIKTIG  GOD  JUL
                                                og
                                          ET  GODT  NYTT  ÅR !
 
Et godt framkomstmiddel 4. søndag i advent 2015 er sparkstøtting.
6 plussgrader og regn idag. (20.12.2015.)
 
 
 
Tekst og foto: Thore Joten
 
 
 "Vinterdvale", men Isteren har mye å by på hele året - Både over og under vannoverflaten. (Foto: 15.11.2015)
 
   Foto og tekst: Thore Joten
 
7. november 2015
Deler av Bjønnfjorden med Bottølen i bakgrunnen sett fra en elgpost 7. november 2015. Værmessig var det kanskje den fineste elgjaktdagen 2015??  Ikke alle høster er slik. Det er fra 16. november igjen lov å fiske etter ørret.
Det er ikke noe is pr idag 8.11., men vanntemperaturen er lav nå og det skal lite til på de grunne områdene før isen vil legge seg. Det går et ubekreftet rykte om at en dorgefisker tok en ørret på ca 2 kg forrige uke. (Fredningstiden VARTE før siste endring til 1.11.) Hvis dette ryktet er korrekt, så var det i tilfelle ulovlig fiske som vi må ta videre.  Dessverre så må vi ta innover oss at regelendringer noen ganger tar sin tid å innarbeide, dog kan ikke det være noen unnskyldning. Men lederen, som ikke er noen ufeilbarlig person, koblet ikke da ryktet om ørretfangst gikk.
Vi har hatt oppsynsfokus på fredningen, men 1.11. er sjøen de fleste år frosset. (Med noen unntak.)
 
 
Tekst og foto: Thore Joten
 Forsøpling og uvettig hogst
 Det er dessverre noen som ikke tar med seg søppel ut igjen, hvorfor gjør du ikke det?
Det er også en del uvettig hogst, vi tror det skyldes kunnskapsmangel. Friske / ferske trær er dårlig brensel. 
 Isteren sett nordover fra Bottølen.
 
 Ikke rart at dette er et eldorado for kanopadlere med alle sine holmer, øyer, viker og "fjorder".
 
Foto og tekst: Thore Joten
 Forsøpling på en av Brentholmene.
                            Slik skal vi IKKE ha det, neppe mange vil heller ha det slik. En av gjestene til Femund Canoe Camp meldte til driveren av campen at det lå mye søppel på en av Brentholmene. Han meldte dette videre til oss i Isteren Fiskelag.Oppsynet for Isteren tok en tur idag mandag 20.7. Bildet sier sitt.
Vi er helt avhengige av at folk sier ifra. Takk til Canoecampen.
Vi i Isteren Fiskelag har ikke oppsynsansvaret for det som er på land, bare fisket på Isteren.
Men meld gjerne uønskede ting til oss, vi tar det videre ...
 
Foto: Ove Henning Eggen
 
Tekst: Thore Joten
 
 
 Stygt og ulovlig fiske i Isteren / Ormutua
En observant fisker tok lørdag 11.7. kontakt med oppsynet for Isteren. Han hadde sett en flytende flaske med snøre og krok. (Se bilde.) På kroken var det satt en levende abbor. Utstyret fløt fritt i vannet. Det var helt klart et forsøk på ulovlig fiske.  Flaskene var ikke merket med navn og agnet (småabbor) var levende. Dette er et avskyelig fiske, all bruk av levende agn er strengt forbudt. Oppsynet fant to flasker, om flere flyter i sjøen er ukjent. Området ble undersøkt, men det ble ikke funnet noen med mistenkelig aktivitet eller oppførsel. Denne type fiske vil uten unntak bli anmeldt.
Vi ber seriøse fiskere følge nøye med på ulovligheter, ikke nøl med å ta kontakt med oppsynet på tlf 91167257.
Forvaltningen av fiskeressursene er et samspill mellom fiskerne og vi som "styrer".
 
Foto: Ove Henning Eggen
Tekst: Thore Joten
 

 Positive og negative meldinger.
Fredag 3.7. fikk vi melding om en lykkelig fisker med en ørret på 5 kg. Nå velger vi å tro at abborfiskeren er like lykkelig som ørretfiskeren når fisken biter.  Dessverre har også friluftlivet også sine utfordringer  -  nemlig det å finne noe å ha på bålet en kjølig kveld. (HUSK bålreglene og forsiktighet.)
All hogst av stående trær er forbudt. Noe hogst skyldes kunnskapsmangel, nemlig hogst av friske trær. Disse vil ikke være brennvirke før neste sommer. Isteren Fiskesameie har ikke "ansvar" for tilsynet på land, vi kan bare oppfordre til vettug adferd.
Vi har ved et par anledninger diskutert oppsyn med SNO og Fjellstyret, vi må gå videre med dette. Vi må ikke glemme at deler av Isteren ligger innenfor et område med strenge vernebestemmelser.
 
 Hytte ved Sømånøstra?
Statskog skal selge hytta ved Sømånøstra. Flott beliggenhet for elvefiske, sjøfiske og turer.
Det er Krogsveen som forestår salget på vegne av Statskog. Krogsveen melder at prospektet ikke er helt klart ennå, men det vil etterhvert bli å finne på krogsveen.no og finn.no - - kanskje i løpet av juli.
 
Tekst og foto: Thore Joten
 
 Steiner / grunner i Isteren.
Det finnes ingen som er så kjent i Isteren at de aldri risikerer et ufrivillig møte med steiner / grunner. I så fall er nok troen på seg selv sterkere enn fornuften. Men med bruk av sunn fornuft så vil det som regel gå bra. På sjøen, som på landeveien,vil ofte farten være en faktor for utfallet ved et evt ufrivillig møte. Ser du kanner, flytende merker av en eller annen type, så vis hensyn. Det kan være garn , men det kan være grunner / stein. Oppsynet vårt (Ove Henning Eggen) og Kåre Olav Elgaaen har merket en god del steiner og grunner både sør og nord i sjøen. I fjor forsvant noen av merkene, noen vet vi ikke kunne ha forsvunnet uten god hjelp. La alle kanner / merker du ser få ligge og styr godt utenom, senk gjerne farten om du er usikker på hva det kan være. Sjøen er for alle og vi vil at alle skal ha et maksimalt utbytte av oppholdet på vannet. Skitt fiske og god tur!
Er du ukjent og / eller føler deg usikker - styr godt utenom odder, øyer, holmer. Og husk - farvannet i Isteren er ikke så ille som noen rykter sier.
Tekst og foto: Thore Joten
 
Fiskesesongen er godt igang  -  HUSK  SKJELL PRØVENE. I samarbeid med NINA vil vi (og Engerdal Fjellstyre) gjerne ha flest mulig skjellprøver av ørret for å bedre forvaltningen. Da trengs din hjelp. (Femund og Isteren.)
Spør kortselgerne og oppsynet, eller ta kontakt direkte. (Se meny til venstre.)
 
 20. mai 2015            Isteren er isfri.  Det flyter noen flak i sør, men disse blir løst opp i natt.
                  
 Fiske
 10.5. Venter du på dorgeturen? "Våren lar vente på seg". Det var isfiskere på Isteren i nord lørdag 9.5.
 Men det er mange andre fine naturopplevelser.
 
    - Sømåa er farbar med båt ut på grunna og du kunne søndag 10.5. komme i land nord på  Elvålsvollen.  
 
Fra Gløtberget ved
Isteren 26.4.2015.
Økning i vannstanden fra 5.4. til 26.4. er 19 cm.
 
 Foto: Kåre Olav Elgaaen
 
Bilder fra fisketur sommeren 2008
Noen flere sommerbilder på mørke vinterkvelder
 
 
ÅRSMØTET 2015 er avholdt. Det er ikke gjort endringer som vil berøre deg som gjest.
Vurderer du å besøke oss? I menyen til venstre finner du mange tips for overnatting, leie av båt / kano... Lurer du på noe? Ta kontakt med oss. Vi tror du finner de kontaktopplysningene du trenger i menyen til venstre.
Dette bildet er fra Elvålsvollen idag 22.4. Oppsynet var også ute en tur og melder om trygg is, men vær obs. I elvefarene (bl.a. Sømåa) så skjer ting fort. Vær obs ved elveos / bekkeos og likeså grunner ...
 
Foto / tekst: Thore Joten

KVIKKSØLVMÅLINGER
 
Foreløpige meldinger tyder på at verdiene av målt kvikksølv i fisk fra Isteren er lave.
Vi kommer tilbake med mer når den endelige rapporten foreligger.
Men den for foreløpige meldingen fra Rambøll er meget positiv.
 
Tekst / foto: Thore Joten
 Økt vinteroppsynDet ser ut til at flere oppdager isfiskets muligheter hva også Isteren angår. Du er  hjertelig  velkommen vinter som sommer. På bakgrunn av det omfattende tyvfisket / rovfisket som ble avslørt i april 2014, så går styret inn for å øke ressursen til vinteroppsyn. Vi regner med at du som følger lover og regler ønsker dette velkomment.   (Se notiser vedr tyvfisket lenger nede på siden.)
 
 
 
   Årsmøtet 2015 avholdes på Øiseth hotel tirsdag 21. april kl. 19.00
Du får papirene nå i disse dager - påskelektyre.
 
 
 
Industriell utnyttelse av sild fra Isteren?
Vi har fått dette morsomme bildet av Lone og Ola Hågensen.
Vi vet at silda (dvergsiken) fra Isteren er ypperlig til dorging, kanskje også til mat? Men dette er nok Istersik med navn fra noe annet enn Isteren. Istersik i denne sammenhengen er ikke kjønnsmoden sild brukt som spekesild. Den inneholdt betydelige mengder ister. Var den feteste og beste silda. (Ister er mettet fett, innvollsfett.)
 
Foto: Lone og Ola Hågensen     Tekst: Thore Joten

 
Isteren fiskelags tilbakemeldinger og rapporter tyder på en god 2014sesong og mange fornøyde gjester.
Det har vært en flott sommer og høst på mange måter, ikke minst værmessig. Mange melder om gode fangster og flotte opplevelser.
Under her finner dere  nye videoer - disse kan gi hygge og god inspirasjon på lange og mørke høst-/vinterkvelder. Vi takker Kåre Ulsrud og Jim Thydén, to "Isterentravere" / venner av Isteren, for at de vil dele sine minner med oss. Lengre nede på siden vår finner dere videoer lagt ut tidligere.
 
 
 


 
 
 
Rognebær ved Isteren 2014
 
 Det er mye rognebær på flere steder i år  --Isteren ikke noe unntak.
Det skal bli spennende å se hvordan vinteren blir. Undertegnede tror ikke på alle værtegnene som florerer. Her i traktene sier mange at mye rognebær gir lite snø. Jeg bodde mange år i
Nord - Trøndelag, der sa de mye rognebær = mye snø.
Jeg sier: Den som lever får se...
 
 
 Tekst og foto: Thore Joten
 
 
 
 
 
 
 Sikfisket er endelig igang.
 Tre båtlag har idag (31.8.) lagt ut garn med tanke på siklevering til Femundfisk i Elgå.
Vi håper på gode fangster både for mottaker og leverandør.
 
 Rettighetshaverne som fisker er Ove Henning Eggen, Jon Erik Brun og Harald Nordtun.
 Fiskerne har med seg gode hjelpere i Jo Eggen og Oskar Langsjøen.
 
 
 
 
 
 Tekst og foto: Thore Joten
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________________
Bøtelagt for ulovlig fiske på Isteren
 
Som de fleste er kjent med fra før - se notis lenger nede - så ble to svensker tatt for omfattende ulovligheter på isen inne i Bjønnfjorden i april 2014. (Mistanke om ulovlig vinterfiske er årsaken til at vi også nå satser mer på vinteroppsyn.)
Takk til politiet og rettsystemet som tok vår begjæring på alvor. Vi tar forvaltningen av storørretstammen på alvor. De anmeldte har vedtatt forelegget. Utstyret er inndratt, de må betale bøter til staten og erstatning til Isteren Fiskelag.
Det er ikke moro å måtte anmelde noen, men vi forvalter en ressurs som vi håper skal glede mange - også i framtiden.  Derfor håper vi som forvalter fisket i Isteren at alle drar i samme retning for at alle skal ha glede av fisket og opphold forøvrig på / rundt en hel spesiell innsjø.
 
(Thore Joten - styreleder)
 

 
LYKKELIGE fiskere på Isteren
I godværet ("varmen") søndag 13. juli slo fiskelykken til for Pål Åge Joten og Nils Ole Joten. Etter spennede fiskeminutter, så var fisken oppe i båten og vekta viste 4,920 kg. (Kontrollveid på Johnsgård Turistsenter - Kjønnsbestemt til å være en hann). Vi gratulerer.
 
Skjellprøver: Dessverre følger altfor få opp anmodningen om skjellprøver og nedfrosset hode + innmat. Denne ørreten til Joten-guttene vil sammen med de andre prøvene vi har mottatt / vil motta bli gjenstand for grundige undersøkelser hos NINA. Det vil etterhvert gi oss svar på bl.a. vekst / næringstilgang.Vi tilstreber en fornuftig forvaltning av ørretstammen til beste for alle - denne sesongen ser ut til å bli fangstmessig bra ut fra tilbakemeldinger/rykter. Derfor må vi alle spille på lag, noen kan ødelegge for alle. Derfor håper vi også på en dom fra påtalemyndighetene (politiet) som svir for det rovfisket etter ørret som ble avdekket på / under Bjønnfjordens is i april. (Gjeddesakser.)
 
Det vi med sikkerhet kan si blir et stort minus forvaltningsmessig også for Isteren, er manglende sikfiske
 
Foto: Jan Ole Johnsgård - Johnsgård Turistsenter
Tekst: Thore Joten
FISKEREGLER   for  ISTEREN
Leder for Isteren Fiskelag fikk et spørsmål lørdag 12.7. Vedkommende skulle kjøpe fiskekort og hadde lest på ei "nettside for fiske" at bruk av oter var allment tillatt i Isteren. Det er det IKKE. Se fiskeregler i menylista til venstre. Flere fiskere er i år tatt med slukoter / sideparavan i bruk. All redskap som ikke er nevnt på fiskekortet / fiskereglene er forbudt. Noen er "tatt" med fiskekort for Statsalmenningen, solgt av Engerdal Fjellstyre. Vi har valgt å tro at de har fisket i god tro. (Inntil møtet med oppsynet.) Vi må nok en gang påpeke at dette kortet IKKE gjelder for Isteren.
 
Idyllen - ISTEREN - ligger sommervarm
 
 
Tilbakemeldinger tyder på mange fornøyde gjester for tiden, samt gode fangster.
Været har nå vist seg fra sin beste side en tid, værmeldingene tyder på fortsatt fint vær.
Det varme været til tross, det er meldt om flere ørretfangster på stang siste uka.
DU er hjertelig velkommen til denne idyllen med alle sine holmer, øyer, viker, sandstrender og "fjorder".
Her er det nesten uansett vindretning steder du finner ly. Derfor har Isteren fått navnet kanopadlernes idyll.
 
Tekst og foto: Thore Joten (12072014)
 
Del dine opplevelser med oss og send oss gjerne et bilde du vil dele.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISTERNATT 2014  (23.5. - 24.5.)
Østlandet Motorservice v/ Ståle Sømåen og Sømådal Landhandel v/ Frode Sømåen har i god dialog med Isteren Fiskelag arrangert fiskekonkurransen "Isternatt 2014". Fra vårt ståsted var dette et flott og vellykket arrangement med et godt oppmøte av seriøse fiskere. Det er en del områder vi ikke klarer å styre - bl.a. været. Temperaturen var fin og lite vind. Men det var en del torden og regn, og ei flomstor Sømåa ble en utfordring - også utsetting av båter. Elva og sjøen er veldig stor nå og strømmen i Sømåa er svært sterk  med en del flytende fremmedelementer. (Se også facebook - Isternatt 2014 , Isteren Fiskelag.) Isteren Fiskelag fikk et godt og positivt møte med fiskerne - vi er alle tjent med en god dialog. Vi er alle forvaltere av en ikke uuttømmelig ressurs og vi unner alle opplevelsen av "fisk på kroken".
Tekst og foto: Thore Joten
 
 
 BEVERSAFARI
I små bekker og vassdrag kan beveren være til irritasjon med sine dammer og oversvømmelser. Nedover stillelva kan den være et yndet safariobjekt i sene sommerkvelder eller tidlige morgener.
 
Foto og tekst: Thore Joten
 
 
 
 
 
 
ISTEREN ER ISFRI  18. - 19.mai 2014
Slik så det ut ved Digernesholmen kl. 12.00 søndag 18.mai. (Flytende issørpe.) 
I det varme været med god vind så løste issørpa seg raskt opp.
Høyst sannsynlig er Isteren helt isfri når de fleste står opp mandag 19.5.
 
 Foto og tekst: Thore Joten
 
 
 
 
 
 
 
 -       -        -       -        -        -        -        -        -         -           -        -           -           -          -          -          -
 
GROVT  og  AVSKYELIG TYVFISKE  AVDEKKET  PÅ  ISTEREN
 
                                        Foto: Thore Joten                                                             Foto: Sigurd Eggen
 
To svensker ( bosatt i Idre- / Særnaområdet) ble onsdag 23.4. kontrollert av fiskeoppsynet for Isteren. De hadde ankommet om morgenen 23.4. og skulle være til fredag. De hadde ikke fiskekort, men skulle ordne dette. Navn og adresser ble derfor notert.
Men oppsynet kjørte litt unna og så at det var satt ut mye fiskeutstyr. Kontroll viste at det var agnede sakser. Fiskerne ble deretter kontaktet og bortvist. Det ble en stor jobb for oppsynet. Inne i Bjønnfjorden fant han tilsammen 94 utsatte sakser, og flere skulle nok settes ut. Sju stk ørret hadde  allerede latt seg lure. Styreleder for Isteren har sammen med oppsynet hatt en mistanke om et evt ulovlig fiske i flere år. Men vi er avhengige av konkrete tips og mistanker, i går lyktes vi. På vei til et møte, fikk styreleder se den parkerte bilen og varslet oppsynet. Oppsynet dro umiidelbart ut for en sjekk. (Vi har tidligere kommet for seint.)
Dessverre har vi etter tips mistanke om at flere KAN  ha vært lokket / lokkes til bruk av ulovlig utsett av utstyr, og kontrollen vil bli intensivert. Dette er et egofiske av verste sort. Vi ber derfor om tips ved mistanker.(Både sommer og vinter.)
Oppsynet har levert styret rapport og denne overtredelsen er så grov at styret har nå anmeldt forholdet til politiet og de aktuelle er begjært straffeforfulgt for manglende fiskekort, bruk av ulovlig utstyr, brudd på reglene om baglimit og bruk av agnfisk fra annet vassdrag. Dette forholdet er faunakriminalitet.
Styret har hatt en viss formening om type agnfisk. Den er ihvertfall ikke fra Isteren. Isteren har et nært samarbeid med bl.a. Seniorforsker Odd Terje Sandlund i NINA i forbindelse med forvaltningen av storørretstammen. De har fått tilsendt noen eksemplarer av agnfisken for sikker artsbestemmelse. De har nå bekreftet vår mistanke om at det er små mort som er brukt. ( 7-10 cm lange.)                                  
Vi må komme dit at forståelsen for vernet av storørretstammene i våre innsjøer er en felles innsats av alle. Dette gjelder både de som forvalter fisket og de som utøver fisket. Da MÅ vi slå ned på egoistisk rovfiske.
                            Tekst: Thore Joten
 
 
 
Våren er på vei
   Bilder fra Gløtberget 22.04.2014
   Som bildene viser, så er våren godt på vei. 
   Første båten ble sjøsatt 21.4.
   Vannstanden i Isteren har fra 8.4. til 21.4. økt med 19 cm.
    Foto: Kåre Olav Elgaaen
 
 
 
 
 ISTEREN ønsker deg velkommen til sesongen 2014, området er like innbydende om du er fisker eller om du ønsker annen rekreasjon.
Isteren er det "atypiske" østlandsvannet med sine holmer, skjær og mange lune viker. Vi våger å kalle sjøen for en kanopadlers eldorado - om du da ikke er på utkikk etter de store utfordringene. Området rundt sjøen innbyr til flotte fotturer. I sjøen lurer mange store rugger av ulike arter.
Trenger du å leie båt eller kano, trenger du overnatting? Du finner det meste av opplysninger  på vår hjemmeside.
Vær heller ikke redd for å ringe 95024376 for opplysninger / info.
 
 
Foto: Halvor Hansson      Tekst: Thore Joten
 
 
 
Videoer: Vi har tatt oss den frihet å legge inn noen videoer fra Youtube. Vennligst gi oss beskjed om du ønsker din video fjernet. Har du en favorittvideo fra Isteren? Send oss gjerne en link.
 

Fotograf: Odd Sømåen
 
 
 Isteren, på båttur en fantastisk sommerdag i august.
 
 

En liten film om fire fantastiska dager ved Isteren i begynnelsen av Septemer 2011. Värmeldingen var bister, men solen skremte bort de värste skyene. Litt regn ble det, men det kan man stå ut med! Fisk? Ja, den svömmer fremdeles i Isteren...
Jim Thydén
 


 


  ISTEREN FISKELAG
 
Nettstedet eies av Isteren Fiskelag   
Ansvarlig redaktør: Isteren Fiskelag ved styret
v/ Thore Joten
Adresse: Kopparleden 4699, N-2448 Sømådalen
Mobil: +47 950 24 376
Webebside: www.isteren.com
E-post: thore@joten.net
 
Tilbakemeldinger

Facebook

Vær


Kart             
 

© LightWeb