Gløtberget Gård

 

-skysstasjon mot Isteren

 

 

I over 100 år har Gløtberget Gård vært skysstasjon mot Isteren. Turistgården  ligger der Gløta sender klart vann fra Femunden ned i Isteren. Her ligger en unik havn, og rikt fiske rett ut i sjøen; Gløtberget må ha vært tilholdssted for de første mennesker som kom til Isteren på veiding, en gang i steinalderen.

 

Fjerde generasjon

 

Ulla Brandt Luka og Kåre Olav Elgaaen har nylig overtatt drifta på  Gløtberget Gård, som fjerde generasjon. Her sammen med Ullas barnebarn Lotte Alexandra.
Fotograf: Halvor Hansson
Nylig tok Kåre Olav Elgaaen og samboer Ulla Brandt Luka over turistgården  etter Kåre Olavs foreldre, Jorunn og John Arvid Elgaaen. De er fjerde generasjon på Gløtberget Gård. Oldeforeldrene til Kåre Olav Elgaaen startet nyrydding i 1900. I 1905 ble det fast bosetting, med geiter som husdyr. Kåre Olav forteller om oldefar og bestefar som kjørte tømmer med hest i statsallmenningen. Å drive skysstasjon ga dem et annet bein å stå på. Her stoppet landeveien mot Isterens skulder. Videre nordover gikk vannveien. Mot Sømådalen, Tufsingdalen og Øversjødalen, eller mot villmarksopplevelser.

- Mine oldeforeldre tilbød overnatting og båtskyss. Oldefar rodde Isteren helt opp til Sømånøstra, to mil hver veg, forteller Kåre Olav. Hesten kunne også brukes til skyss på Isteren vinterstid. De første enkle overnattingsrom ble anlagt i fjøsbygningen. Kjøreveien langs Isteren kom i 1964/65. I dag er det friluftsfolket som bruker Gløtberget som skysstasjon mot villmarka. Ulla og Kåre Olav vil videreføre dette tilbudet.

 

Rikt fiske i fattig område

 

Den største ørreten i manns minne var så stor, tatt på stang i august 2006 (9,2 kilo). Kåre Olav reproduserer i tre.
Fotograf: Halvor Hansson
Femundområdet er karrig, med unntak av fisket. Fisken ble en forutsetning for kosthold og bosetting - en livsviktig ressurs. Kåre Olavs oldeforeldre fikk merke dette. Som nybyggere i 1905 hadde de ikke noen hevdet fiskerett å vise til. Men ingen kunne overleve her uten å fiske. I dag er et kulehull godt synlig i veggen på naustet, etter at en konkurrent av oldeforeldrene rettet en salve mot gården. Han ville nok si ifra hva han mente om fisket deres. Men etter hvert fikk oldefaren kjøpt en fiskerett.

- Da ble det mer rolig, bemerker Kåre Olav.

 

Før var det siken som gjorde Isteren verdifull. Tonnevis ble årlig trukket opp. Særlig på tiefisket om seinhøsten, da siken går inn på grunnene for å gyte. I dag er det ørretstammen som har størst verdi, som sportsfiske. Gløtberget Gård tilbyr både overnatting, båter og veiledning til sportsfiskere og andre friluftsfolk. Til og med agn fra Isteren selges her: siksild, en dvergsikart. De som ønsker å forevige storfisken på en treplate får også tilbud om det, med god utførelse. Kåre Olav har et velutstyrt snekkerverksted, og lager bl.a. møbler og kjøkkeninnredninger. Fjøset på gården brant i 1972, og siden har det ikke vært husdyr på Gløtberget Gård. Men Ulla og Kåre Olav viderefører mangesysleriet til sine forgjengere på nye fronter. Ulla har også arbeidet med undervisning på sentralskolen i Engerdal, EBUS. Service til friluftsfolket er likevel lidenskapen. Ulla flyttet til ”skysstasjonen” i 2003.

- Det er så fint her. I starten føltes det nesten som å være på ferie hele tiden, sier Ulla.  Myndighetene har også oppdaget området. I 2005 ble Norges største naturreservat etablert her. Bjørnberga og Isteren naturreservat dekker nesten 90 kvadratkilometer, og har Ulla og Kåre Olav som nærmeste naboer. Fredningen stopper heldigvis ikke fiskerne.

 

Unik havn

 

Et nytt båtlag med fiskere legger ut fra Gløtberget Gård. Disse karene skal ro Isteren, slik oldefar i Gløtberget gjorde som skysskar.
Fotograf: Halvor Hansson
Det romslige havnebassenget i Gløtberget gjør inntrykk. Så avgrenset av holmer mot Isteren at det kalles bare ”tjønna”. Et naturlig mesterverk.  Her søkte de første fiskere ly for nordavind. Her var det rikelig med eldgamle hustufter da oldeforeldrene i Gløtberget startet å bryte jord i 1900. Fremdeles søker folk ly i denne unike havna - skysstasjonen i møtet mellom kultur og natur. Fra steinalderfolket til dagens sportsfiskere. Og Ulla og Kåre Olav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst og bilder: Halvor Hansson

Romslige hytter med særpreg. Her ”Sjøgløtt”
Fotograf: Halvor Hansson