I PAKT MED NATUREN


Veddene som beiter i sivkanten vekker gjeterinstinktet hos buhundene Tyri og Frigg.
Fotograf: Halvor Hansson

Gjennom generasjoner har lokalbefolkningen brukt Isterenområdet på en skånsom måte, både til sjølberging og næring. På halvøya Bjørnfjordneset har naturen lagt til rette for et avgrenset beiteområde. Jordbrukere i lokalsamfunnet har tatt dette i bruk, og hver sommer beiter en liten håndfull vedder (hann-sau) på halvøya. Nå har Bjørnfordneset også fått status som naturreservat.

 

 

Den som ferdes i nordre deler av Isteren kan under spesielle vær- og vindforhold høre spede sauebjeller. Klangen kommer fra vedder på sommerbeite på Bjørnfjordneset, der de samler krefter til høstens parringsoppdrag. Mange fiskere og andre friluftsfolk på telttur har stiftet bekjentskap med veddene opp gjennom årene.

 

Voksne vedder skal holdes atskilt fra søyene (hunn-sau) om sommeren, og må derfor ha et eget, inngjerdet beiteområde. Veddebeitet på Bjørnfjordneset

Rikelige beiter forsyner veddene på Bjørnfjordneset.
Fotograf: Halvor Hansson

er skapt av naturen, både botanikk og avgrensning. En liten strekning med sauenetting (gjerde) var det eneste

 

nødvendige inngrepet for å fullføre avgrensingen av et romslig beiteområde på halvøya. Resten av vedde-beitet har naturlig avgrensing mot Bjørnfjorden og Svinsjøen.

 

Nylig ble Bjørnfjordneset fredet som naturreservat, som del av Bjørnberga og Isteren naturreservat (2005). Lokalbefolkningens bruk har tydeligvis ikke skadet verneverdiene som vernemyndighetene ville beskytte. Bruken av området har skjedd i pakt med naturen.