ØKNING I SIKFISKET I SOMMER

Jon-Erik Brun, Thore Joten og Harald Nordtun bringer fisken til bilveg ved Orrmutua
Fotograf: Halvor Hansson
Denne sommeren har flere av rettighetshaverne rustet seg for et nokså omfattende sikfiske i Isteren. Fisken skal leveres til Femund Fiskarlags anlegg i Elgå. Fisket startet 2. juli, og allerede første uke ble det trukket opp 800 kilo fin, stor Istersik. Det aller meste er fisket med bunngarn. Fiskerne har avtale om å levere fem tonn fisk. Sik fra Isteren er vesentlig større enn sine artsfrender i Femunden og Sølensjøen, og har dermed flere anvendelsesmuligheter. Gjennomsnittsvekta er ca. 1 kilo. Istersik er derfor populær hos fiskemottakeren Femund Fiskarlag, som selger sine foredlede produkter til bl.a. Hurtigruten!

Dermed er en meget lang nedadgående kurve for sikfiske i Isteren endelig brutt. Fiskerne som har vært i sving er bl.a. Jon-Erik Brun, Harald Nordtun og Ingar Bjørnstad fra Rendalen, samt Vegard og Thore Joten og Svanhild Munkeby Joten fra Sømådalen.

 
Sikfisket i Isteren –hovedsaklig garnfiske- har avtatt gjennom de siste årtier. Isteren produserer langt mer sik enn det som i dag fiskes. Dette gjelder også for andre sjøer i området som Femunden, Sølensjøen og Langsjøen. Samtidig har Femund Fiskarlag i Elgå mangel på råstoff. Det er rett og slett for få fiskere i forhold til de fiskemetoder som brukes. De rettighetshavere som nå har tatt initiativ til fiske i Isteren kan melde om gode fangster, men for få fiskere.

På vårparten utarbeidet Engerdal Kommune en egen prosjektplan for næringsfiske i Engerdal fra 2008 til 2014. Målet er bl.a. at sikfisket i Femund skal fordobles fra 15 til 30 tonn på tre år. Samlet potensial fra sjøene Femund, Engeren, Isteren, Langsjøen og Sølensjøen kan være så stort som 90 tonn. Samtidig skal Femund Fiskarlag utvikles. Engeren har blitt ”pilotsjø” i et stort uttynningsfiske, for å få fram større sik på noe sikt. Målet er å ta opp 50 tonn sik totalt, slik at Engeren om fire-fem år kan være i god økologisk balanse.

Thore Joten (Sømådalen) og Harald Nordtun (Rendalen) viser fram fin Istersik.

Fotograf: Halvor Hansson

Regjeringa v/ landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen ser for seg at det kan skapes ca. 2000 arbeidsplasser i tilknytning til innlandsfiske på landsbasis. Tilsvarende blir det nå satset på en vesentlig næringsutvikling rundt innlandsfisket, og regjeringa har lagt fram en handlingsplan om dette. Faktisk har Norge mer areal med innsjø (5%) enn dyrka mark (3%). Vi har 440.000 innsjøer og 250.000 kilometer elvestrekning. Man regner med at det er mulig å høste innlandsfisk til en verdi av minst 400 millioner kroner. I tillegg har innlandsfiskenæringa tilgang til midler innenfor landbrukets virkemiddelapparat.
 

Dette er viktige tiltak for å skape nye arbeidsplasser i Bygde-Norge. Spesielt viktig er det i en tid når arbeidsplassene innen jord- og skogbruk har betydelig tilbakegang. Styret i Isteren Fiskesameie BA synes det er meget positivt at det er skapt nytt liv i gammelt fiske i Isteren.