Nye båtslipper ved Isteren

 

Båtslippen ved Sømånøstra ble tatt i bruk tidlig på sommeren 2007

Fotograf: Jorunn Sømåen

Isteren har fått to nye båtslipper det siste året. Begge er åpne for allmennheten. For båtfolket betyr dette enklere forhold ved sjøsetting av båt, samt bedret parkering. Ved Sømånøstra nord for Isteren ble en ny båtslipp tatt i bruk tidlig på sommeren 2007. I Tømmervika i sørenden av Isteren ble det støpt båtslipp i slutten av oktober 2007. De som kommer sørfra anbefales å bruke båtslippen ved Tømmervika, for å spare kjøring og begrense båttrafikken på Sømåa.

 

Både Tømmervika og Sømånøstra har i lang tid vært brukt som lokalitet for sjøsetting av båter. Samtidig har det vært ønske om å utbedre dette tilbudet, både med støpt nedkjøring ved sjøsetting og med parkeringsplasser. Etter mange år med ”prat” har dette nå blitt til konkrete utbygginger. Ved Sømånøstra nord for Isteren tok private nausteiere initiativ til utbygging av ny båtslipp, med noe støtte fra Isteren Fiskesameie BA og Engerdal fjellstyre. Nedre del av Sømåa knytter denne båtslippen til Isteren. Denne elvestrekningen har imidlertid et rikt fugleliv som det bør tas hensyn til, og trafikken bør derfor begrenses til det som er nødvendig. Dette var noe av bakgrunnen for at Engerdal fjellstyre og Isteren Fiskesameie BA tok initiativ til å lage ny båtslipp i Tømmervika for de som kommer til Isteren sørfra.

 

De nye båtslippene blir forhåpentlig til nytte både for reiselivet i Isterenområdet, og for lokalbefolkningen.