OVERNATTING
_________________________________________________________________________

Det finnes mange muligheter for overnatting i området rundt Isteren. Her er noen som tilbyr overnatting / utleie:


GLØTBERGET HYTTEUTLEIE (ligger inntil Isteren i sør-øst)
e-post: snekker@glotberget.com   www.glotberget.com/  Tlf 6245 8193 / 920 88 049

FEMUND CANOE CAMP (ligger i Sorken ved Femund)
e-post: bengt.magnusson@ha-nett.no Tlf 6245 9019 / 995 31 676 (Bengt) / 469 44 898 (Rick)  www.femund-canoe-camp.com/

GALTEN GÅRD (ligger 2 km sør for Isterfossen)
e-post: post@galtengard.no Tlf 6245 9721 / 951 08 488 /913 94 575

SØLENSTUA CAMP & HYTTER (ligger 8 km sør for Isterfossen)
e-post: camping@solenstua.noTlf 6245 9742 / 482 81 897


RØNNINGEN CAMP & HYTTER (ligger ca 1 km nord for båtslipp ved Sømånøstra, nord for Isteren) e-post: post@roningen.no

Tlf 6245 9935 / 90988491 www.roningen.no


JOHNSGÅRD TURISTSENTER (ligger ved Langsjøen 14 km nord for Sømånøstra, nord for Isteren)

e-post: post@johnsgard.no Tlf 6245 9925 / 92651162 www.johnsgard.no

FEMUNDTUNET (ligger ved sørenden av Femunden)
e-post: booking@sjumilskogen.no Tlf 6245 9066

KROKEN hytter. (Ligger ca 4 km nord for båtslipp ved Sømånøstra ved F26.)
Har også utleie på Elvålsvollen ved Isteren og Risbekksetra inne i Bjønnfjorden, Isteren.
Mulighet for båtleie. e-post: paal.joten@gmail.com
Tlf 952 73 602

Hytte til leie ved Isteren - TYRIBU   Les mer - pdf

Fiskerett med fiskebu til leie - Elvålsvollen, Isteren. Tlf.: 913 02 709ISTEREN FISKELAG
 
Nettstedet eies av Isteren Fiskelag   
Ansvarlig redaktør: Isteren Fiskelag ved styret
v/ Thore Joten
Adresse: Kopparleden 4699, N-2448 Sømådalen
Mobil: +47 950 24 376
Webebside: www.isteren.com
E-post: thore@joten.net
 
Tilbakemeldinger

Facebook

Vær


Kart             
 

© LightWeb