VERNEBESTEMMELSER
_________________________________________________________________________

Mose / lyng
Fotograf: Halvor Hansson
Nordre deler av Isteren er innlemmet i Bjørnberga og Isteren naturreservat, opprettet av regjeringa i 2005. Reservatgrensen er inntegnet på fiskeguiden. Dette er i dag Norges største naturreservat. Av spesielle kvaliteter har området store arealer med naturskog, stedvis med urskogpreg, og et spesielt vannøkosystem som er leveområde for mange sårbare og sjeldne fuglearter (§2)

VIKTIG: Før du gir deg i kast med vernebestemmelsene, så vær klar over at disse ikke er til hinder for bruk av motorbåt på Isteren etter motorferdsellovens bestemmelser (§4.4). Vernebestemmelsene er heller ikke til hinder for bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk (§4.9).

Hele forskriften får du ved å klikke på teksten under:

VERNEBESTEMMELSER FOR BJØRNBERGA OG ISTEREN NATURRESERVAT

Skodde under Hovden

Fotograf: Halvor Hansson

Rot mot himmelen

Fotograf: Halvor Hansson


Mot Bjønnberga
Fotograf: Halvor Hansson

ISTEREN FISKELAG
 
Nettstedet eies av Isteren Fiskelag   
Ansvarlig redaktør: Isteren Fiskelag ved styret
v/ Thore Joten
Adresse: Kopparleden 4699, N-2448 Sømådalen
Mobil: +47 950 24 376
Webebside: www.isteren.com
E-post: thore@joten.net
 
Tilbakemeldinger

Facebook

Vær


Kart             
 

© LightWeb