Arkiv 2007
_________________________________________________________________________  


 
Lovlydige og hyggelige sportsfiskere

Bildet:Ove Henning Eggen klar for oppdrag i sin oppsynsbåt. 
Fotograf: Marit Hansson Morgestad
Ove Henning Eggen har vært fiskeoppsyn i Isteren de to siste årene. Han utfører mange oppsynsturer, og holder god oversikt over hele sjøen. Ove Henning forteller at han på disse to årene stort sett bare har møtt lovlydige og hyggelige sportsfiskere. Det fiskes også fra kano, og sommeren 2007 har det vært en klar økning i kanotrafikken.

 

 

 

 


 


 


Nye båtslipper ved Isteren

Leder i Engerdal fjellstyre Gunveig Elvsæter Eggen og leder i Isteren Fiskesameie BA Halvor Hansson ved den nystøpte båtslippen i Tømmervika. Fjellstyret og sameiet har samarbeidet om denne utbyggingen. Båtslippen i Tømmervika anbefales brukt for de som kommer til Isteren sørfra. Både fjellstyret og sameiet ønsker å legge til rette for lokale arbeidsplasser i tilknytning til fiske. Det var derfor naturlig å samarbeide om dette prosjektet.

Fotograf: Gjertrud E. Eggen

Isteren har fått to nye båtslipper det siste året. Begge er åpne for allmennheten. For båtfolket betyr dette enklere forhold ved sjøsetting av båt, samt bedret parkering.

 

Ved Sømånøstra nord for Isteren ble en ny båtslipp tatt i bruk tidlig på sommeren 2007.

 

I Tømmervika i sørenden av Isteren ble det støpt båtslipp i slutten av oktober 2007. De som kommer sørfra anbefales å bruke båtslippen ved Tømmervika, for å spare kjøring og begrense båttrafikken på Sømåa.

 

Les mer...

 

 

 

 Steinaldertufter kaster nytt lys over den tidlige bosettingen i innlandet:

HISTORISK FUNN VED GLØTBERGET GÅRD VED ISTEREN

Arkeolog Marianne Bugge Kræmer tar prøvestikk i groftufta, mens Per Olav Mathiesen (t.h.) og kultursjef i Engerdal Bjarne Granli følger spent med. Gløta renner ut i Isteren bare noen meter unna.
Fotograf: Arkeolog Hilde R. Amundsen

Per Olav Mathiesen fra Rendalen fant i slutten av september 2007 groptufter (hustufter) fra steinalderen ved Gløtberget Gård, rett nord for Gløtas utløp i Isteren. Tuftene tyder på permanent bosetting i steinalderen, mens man tidligere bare hadde holdepunkter for sesongpreget bosetting i området. Disse steinalderboligene kan ha vært brukt allerede for 7-8.000 år siden. Funnet har interesse for historien om den tidlige bosettingen i innlandet.

Les mer...

 

 

 

 

 


I PAKT MED NATUREN

Veddene som beiter i sivkanten vekker gjeterinstinktet hos buhundene Tyri og Frigg.
Fotograf: Halvor Hansson

Gjennom generasjoner har lokal-befolkningen brukt Isterenområdet på
en skånsom måte, både til sjølberging
og næring. På halvøya Bjørnfjordneset har naturen lagt til rette for et avgrenset beiteområde. Jordbrukere i lokalsamfunnet har tatt dette i bruk, og hver sommer beiter en liten håndfull vedder (hann-sau) på halvøya. Nå har Bjørnfordneset også fått status som naturreservat.


Les mer... 

 

 

 


Gløtberget Gård

-skysstasjon mot Isteren


Ulla Brandt Luka og Kåre Olav Elgaaen har nylig overtatt drifta på  Gløtberget Gård, som fjerde generasjon. Her sammen med Ullas barnebarn Lotte Alexandra.
Fotograf: Halvor Hansson

I over 100 år har Gløtberget Gård vært skysstasjon mot Isteren. Turistgården  ligger der Gløta sender klart vann fra Femunden ned i Isteren. Her ligger en unik havn, og rikt fiske rett ut i sjøen; Gløtberget må ha vært tilholdssted for de første mennesker som kom til Isteren på veiding, en gang i steinalderen.
Les mer...

 

 

 

 

 

 

 


SPORTSFISKESESONGEN FORTSETTER
Selv om fiske etter ørret er forbudt fra 15. september, er det fremdeles lov å drive sportsfiske etter andre fiskearter etter denne dato. Fra fylkesmannen får vi opplyst at ørretfredningen aldri har vært ment som et generelt forbud mot sportsfiske. Det er dermed fullt tillatt å drive sportsfiske etter 15. september, selv om ørret som sitter på kroken skal settes ut igjen.

Det har vært en god sportsfiskesesong i Isteren så langt. Den historiske storørreten på 9,2 kilo som ble tatt sør i Isteren i august i fjor har nok sin betydning for dette. Etter at denne fangsten ble kjent har det i alle fall vært et større påtrykk av fiskere ved Gløtberget Gård.


SOMMERHILSEN VED BJØNNFJORDEN
Klikk her for større bilde
Fotograf: Halvor Hansson
 

Flere store bilder i sand pryder en av leirplassene ved Bjønnfjorden. Speiderliljen og innskriften ”Norwegen” skulle tyde på at tyske speidere har opphavsretten på kunstverkene. Kvaliteten på arbeidene tyder også på tysk grundighet. Sand og pinner fra stranda er de eneste materialene som er brukt.

 

 

 


UNGE SJØRØVERE VED ELVÅLSVOLLEN

"Black Big Horn” på tokt i Isteren
Fotograf: Halvor Hansson
Små og større ungdommer fra Sømådalen erobrer Isteren i sine sjørøverskuter. Ungdommene har nedlagt mye arbeid med å lage flotte farkoster med segl. Båtene kan se fryktinngydende ut, men mannskapet er heldigvis vennligsinnede. De øver på sjømannskap og erobrer holmer, og tilførerer Isteren nytt mangfold.

Les mer...

 
TØRRFISK PÅ BUVEGGEN

Tørrfisk på buveggen
Fotograf: Halvor Hansson
Salta og tørka gjedde (”tørrgjødde”) har lang tradisjon rundt Isteren. Men det går også an å tørke sik på buveggen, slik det er gjort i dette tilfellet på Elvålsvollen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


FISKEVOLLENE

Elvålsvollen
Fotograf: Halvor Hansson
Fiskevollene ved Isteren har nært slektskap med  fiskevollene ved Femunden og Sølensjøen. Dette er enestående innlandsfiskevær i norsk sammenheng. Ikke noe annet sted finnes innlandsfiskevær i en slik konsentrasjon og med slike avstander fra hovedbølet (opptil 5 mil) Fiskevollene er formelt sikret gjennom Plan- og Bygningsloven. Både Rendalen Kommune og Engerdal Kommune har fastslått at dette er svært bevaringsverdige bygningsmiljøer. De er imidlertid ikke fredet, og det har vært betydelig diskusjon bl.a. rundt utbyggingen av Fiskevollen ved Sølensjøen. Resultatet ble etablering av et nytt område for bebyggelse utenfor den opprinnelige vollen. Dette er også gjort ved Elvålsvollen ved Isteren.

Les mer...

 ARKIV


Nytt kart og ny fiskeguide
Les mer...


Høysesong for sportsfisket

Les mer her...

Øking i sikfisket i sommer


Les mer her...

Kamerater med fiskelykke 
 
Les historien her


Kjempeørret tatt sist sommer

Les historien fra Østlendingen her


   

 

 

 

 

 

ISTEREN FISKELAG
 
Nettstedet eies av Isteren Fiskelag   
Ansvarlig redaktør: Isteren Fiskelag ved styret
v/ Thore Joten
Adresse: Kopparleden 4699, N-2448 Sømådalen
Mobil: +47 950 24 376
Webebside: www.isteren.com
E-post: thore@joten.net
 
Tilbakemeldinger

Facebook

Vær


Kart             
 

© LightWeb