Arkiv 2009
_________________________________________________________________________


 Lakefiskere tok storørret

 

 

Fredag 11.12. tok Nils Ole Rønes Joten med seg kameratene Jørgen Nymoen Kvilten og Mikal Lillestu til Elvålsvollen for å prøve laken.

Første nappet kom  kl. 22.00 fredag kveld,et napp som  nok gjorde turen til å bli uforglemmelig. Guttene fikk noe på den ene pilkestikka de syntes måtte være en unomalt sprek lake.  

Lykken var at fisken gikk på ei stikke med wiresene. Hullet (5" bor) var i  minste laget, men hell og godt utstyr ...
Det viste seg snart å være noe helt annet

enn lake. Etter lirking og luring lå det snart en ørret på isen. Vekta viste 4 kg og lengden var 75 cm.

Målet med turen var lake, og laker ble det også - men det er nok ørreten som blir husket. 

Sesongen for isfiske etter lake starter normalt godt ut i januar.

 

 
Foto: Nils Ole Rønes Joten

  Tekst: Thore Joten

 


Sjøene i vintersøvn

 

 

Isteren har nå hatt "vintersøvn" ei stund. En kjølig oktober, snøfall i både oktober og november, mye kald vind pluss de siste dagers minus 20 har også satt sitt preg på Femund. Mye av denne hadde fått et "lokk" idag den 3.12.

Med nok ei kald natt, så kan nok også Femund få tidlig is i år.

Desember 2009 har fullmåne to ganger, fullmåne to ganger i den samme måneden er ikke så vanlig.

 

 

Tekst og foto: Thore Joten

  
Økt fiskekortsalg også i 2009

Alle våre fiskekortselgere har nå innrapportert  kortsalget for 2009.

Isteren trekker mange fiskere, kortsalget har vært meget godt også i 2009.

Tendensen er noen færre solgte fiskekort hos noen av våre "tradisjonelle" kortselgere, mens flere benytter tjenesten vi har via Inatur.

Vårt håp og ønske er at fiskerne har trivdes hos oss, og takk til dere som hjelper oss med kortsalget. Vi i Sameiet skal evaluere året, vi er takknemlige for konstruktive tilbakemeldinger fra brukerne.

Tekst og foto: Thore JotenHÆRVERK ORMUTTUA

 Brukerne av adkomstveien til nøstrene ved Ormuttua og eierne av nøstrene har nådd tålmodighetsgrensen for stadige hærverk. Nøstrene har flere ganger vært utsatt for innbrudd og påhengsmotorer er fjernet både fra nøstrene og båter. Dette er bl.a. årsaken til at veien ble stengt med bom. En annen årsak til stenging var parkering som hindret adkomst til nøstrene.

(Parkeringsmulighetene er gode på vestsiden av riksvei 26 like ved.)

Bommen ble ødelagt for noen år tilbake, men har fått være i fred til fredag 10. juli.   

Ca. kl. 21 denne dagen / kvelden ble   låsen fjernet, trolig for utsetting av båt.

I løpet av de siste ukene er låsen blitt ødelagt igjen.

Sameiet for sjøen har trodd at utsettingsmulighetene for båt har vært gode. (Tømmervika, Gløtberget og Sømåa.)

Både brukerne av nøstrene ved Ormuttua og Sameiet forøvrig ønsker alle velkommen til Isteren og områdene rundt. Vi vil ikke stenge noen ute, men ber instendig om respektfull  opptreden i tråd med vanlig folkeskikk.

Ingen skal stenges ute, de som av en eller annen grunn skulle ha behov for adkomst gjennom bommen bes ta kontakt med Jon Erik Brun (99292418), eller evt. bruk kontaktadressen til Sameiet som du finner til venstre på siden.

Tekst og foto: Thore Joten

 


Tidlig vinter

Lørdag 3. oktober kom "høstens" første snø

etter noen dager med kald nordavind.

Flere flokker med gjess passerte distriktet den første uka med elgjakt. Halvdan Sivertsen's strofer: ... og fuglan tar te vett og flyg mot sør... lå på undertegnedes lepper.

Optimistene tror snødekket er forbigående, mens noen er mer pessimistiske og tror vinteren har tatt tak.

Uansett; været får vi ikke gjort så mye med.
Rapport 25.10.: Så langt ser det ut til at "pessimistene vant". Isen ligger på de fleste mindre vannene og Isterens grunne områder. Snøen ligger også fortsatt - i et tynt lag, frossen og bråkete til irritasjon for mange elgjegere.

Som bildet viser, er det ikke solid is.

Fra Elvålsvollen så vi iskanten ligge til Drukningsodden. Øst  for Stangholmen er det også åpent vann.

Foto / tekst: Thore Joten

 

 

 


  FORSØPLING

Vi har fått mange kommentarer om hvor flinke Isterens gjester er til å rydde opp etter seg.

Men dessverre finnes det unntak. Fra en ivrig bruker av Isteren har vi fått tilsendt dette bildet som viser flasker og død fisk med mer gjemt under en båt. Fiskeavfall og fisk som ikke ønskes medtatt SKAL graves ned. Det er ikke mye som lukter så ille i sommervarmen som råtnende fisk. Avfall generelt skal medtas og deponeres på dertil egnede steder.

En generell regel bør være at man forlater et sted i den stand man selv ønsker å finne det.

Tekst: Thore Joten

 

Foto: Johs Skogsrud

 


SIKFISKET  2009

 

 

Sikfisket for levering til Elgå startet opp 7. juli og varte i første omgang fram til Femundfestivalen. Fem rettighetshavere med noe hjelp i tillegg har vært i sving.

Pr. 23.7. er det fra Isteren levert 2025 kg. Sjøen tåler atskillig mer enn dette, men alle monner drar. Sikfisket foregår på "sikplasser". Det følger svært lite fisk av andre arter.

Ørret i garnene er nesten helt fraværende, likeså harr. Det er registrert noen laker, gjedder og litt abbor.

Isteren er grunn, det fiskes hovedsaklig med bunngarn. Dette er et arbeidskrevende fiske da garna må settes og tas opp hver dag. Sjøen tåler også lite vind før garna blir skitne.

Bildet over til venstre viser sik lagt i is klare for transport til Elgå. Bildet over til høyre viser noe av arbeidsstokken ved mottaket i Elgå.

 

Noen kan ennå å bøte garn / nøter.

Bildet viser Knut Karsteinsen, Nordlending bosatt i Ranadistriktet. Knut besøkte  tidligere studiekamerat Thore Joten  mens sikfisket pågikk.

Her er det nota til Jon Erik Brun som får ei runde med "nål og tråd".

Det drives fortsatt notfiske i Isteren, om enn i beskjeden  målestokk.

 

Tekst: Thore Joten

Foto: Svanhild Munkeby Joten / Thore Joten

 

 

 


ÅRNET  PÅ  TROLLTJØNNÅSEN

 

Det dukker med jevne mellomrom opp noen spørsmål om tårnet på Trolltjønnåsen. Noen har trodd dette har vært brukt som brannvakttårn.

Fra Statskog og Ola Joten har vi fått opplysninger som kan være av interesse. Tårnet ble satt opp i 1958 etter oppdrag av NGO. Det ble brukt som oppmålingstårn.

Spesielt avslutningen på toppen hadde strenge krav til nøyaktighet. Trolltjønnåsen var det eneste stedet i Engerdal hvor det ble satt opp tårn i forbindelse med oppmålingsarbeidet.

I 1958 drev blant andre Ola Joten, Inge Moen, Johan Langsjøen m.fl. hogst i området rundt Slaggtjønnan ved Femund. Disse ble innleid til arbeidet med tårnet.

Tømmeret ble hogd i nærområdet og Georg Nytrøen kjørte tømmeret fram med hest.

Tårnet bærer nå preg av "tidens tann". Klatring frarådes på det sterkeste.

Det vises ellers til utfyllende opplysninger fra Per Sømåen i gjesteboka. 

Tekst og foto: Thore Joten

Skjær og grunner i Isteren

Sameiet for Isteren har fått noen forespørsler om merking i Isteren.

Dette på bakgrunn av ulykken på Femund 21.5. Heldigvis endte denne godt.

Også Isteren har mange grunner og skjær. En merking av alle vil være en umulighet.

Noen blir merket, men grunnet is må de fleste fjernes om høsten og settes ut igjen.

Oppfordringen er å vise moderasjon hva fart angår, også kjentfolk får av og til kontakt med steiner. Ved bruk av sjøvett er ikke Isteren farlig, men snakk gjerne med kjentfolk om du  føler for det. Og husk: Redningsvester skal det være til alle i alle båter, og de er ikke til pynt.

Et tips om bruk av "sikringsradioer" kanal 6 kan være nyttig.

NetCom har nå satt opp ei mast i Svalåsen og gir god mobildekning for området.

Husk bare at fukt kan sette apparatene ut av funksjon.


DORGING  ISTEREN   

Mange har allerede prøvd lykken i Isteren, det er meldt om pene gjedde og abborfangster. Dette er arter som det MÅ fiskes mer på, i tillegg til sik.   2. pinsedag startet også sesongen for dorging etter ørret. Flere båter "lå i startgropa". Dessverre åpnet værgudene sesongen med kald nordavind etter ei meget varm pinsehelg. Været kan vi ikke gjøre noe med og nordavinden vet vi som bor på fjellet er kald og utrivelig. Men sommeren 2009 er ennå ung. 

Årsmøtet i Isteren Fiskesameie BA har i årsmøte 25.4.2009 enstemmig vedtatt driftsplan for Isteren.

(Se link til driftsplana under denne artikkelen.)            Vi har et forvaltningsansvar for en unik storørretstamme.

Som et ledd i forvaltningen, er ikke dorgefiske etter ørret tillatt i perioden isløsning og til og med 31.5. Det betyr at det vil bli tillatt dorgefiske etter ørret fra og med 1. juni.

I tillegg er det for ørret innført en baglimit: 3 stk ørret pr. fisker pr. døgn.

 Foto: Eirin Munkeby Joten 

 For mer opplysninger - se Fiskeregler.   


 
DRIFTSPLANEN  for Isteren                                       

Driftsplanen er kommet som et resultat etter høring blant alle medlemmene i sameiet.Den er lagt ut som en pdf fil under. Selv om driftsplanen skal vare i flere år, så betyr ikke det at f.eks. fiskereglene er vedtatt fram til 2017. Disse vil bli evaluert og vurdert kontinuerlig. Til venstre på siden finner dere kontaktadresse. Det er lov å mene. Jo mer konstruktive disse meningene er, desto bedre er det.

                                                     Les driftsplanen her (pdf)


VÅREN  GIR  ARBEIDSLYST

 

 

 

 Under en rundtur lørdag 9.5. traff vi flere i området vårt som forbereder en kommende sommer. Over til venstre er Henning Søndmør og Halvor Hansson i ferd med å skjære tømmer med stokkbandsag på gården Søndre Sømåen. Råvarene er malmfuru fra Isterenområdet.

Over til høyre er Jan Ole Johnsgård, Ebbe Snerling og Monica Spånberg i ferd med å beise hytter på Johnsgård Turistsenter.

Båten vi ser på bildet til venstre bygde Martin Brøten i 1973. Båten ble bygd på Hogsetvollen. Sist uke fikk den et nytt strøk tjære av Martins sønn,Bjarne  og Bjarnes sønn, Ingvar.

 Tekst og foto: Thore Joten  11.5.09.

 


    Tidlig vår rundt Isteren 2009 

Vi har nå hatt noen dager med "atthogg".

Lavere temperaturer og snøbyger har dempet på vannstanden i vassdragene.

Snøen er nesten borte og noen av sjøene har kvittet seg med "lokket". Vårens bevingede gjester er på plass, noen bare på mellomlanding. Spesielt den nordre delen av Isteren og utløpet av Sømåa er et fugleeldorado, og særlig i tiden ved isløsning og ukene etter.

Men vi må ikke glemme alle de som også bruker området til hekking.

Mange spennende vade- og svømmefugler besøker oss. Sammen skal vi bruke naturen. I driftsplanen har vi prøvd å ta høyde for det forvaltningsansvaret vi har. Dette gjelder ikke bare livet i vannet. To- og firbeinte skal sammen bruke den unike naturen vi har, til lands og til vanns. Dessverre har vi tobeinte en tendens til å forbruke. Elementer her vil du finne igjen i driftsplanen. 

Redaktørens henstilling er at alle viser hensyn og respekt.  

 

Tekst og foto: Thore Joten 

Bildet øverst: Elvålsvollen 26.4.      Bildene nederst: Fra Gløtberget 29.4  og Orrmuttua 29.4. 


 

 

 


ISTEREN FISKELAG
 
Nettstedet eies av Isteren Fiskelag   
Ansvarlig redaktør: Isteren Fiskelag ved styret
v/ Thore Joten
Adresse: Kopparleden 4699, N-2448 Sømådalen
Mobil: +47 950 24 376
Webebside: www.isteren.com
E-post: thore@joten.net
 
Tilbakemeldinger

Facebook

Vær


Kart             
 

© LightWeb