Arkiv 2011
_________________________________________________________________________

 

Fiskerett med bu til leie - Isteren

      

Fiskerett med bu leies ut på åremål.  Elvålsvollen ved Isteren.
Gasskomfyr. gasskjøleskap og solcellepanel.  Henvendelse: 91302709
-    -   -    -    -    -    -    -   -   -   -    -   -   -   -    -    -    -   -    -    -   -    -    -    -    -    -    -

HØRING på ny fiskeforskrift for nedbørsfeltet til Femund- og Trysilvassdraget med grensevassdrag.
Følg linken under - høringsinnspill må være Fylkesmannen i hende innen 27.4.2012
http://www.fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=5654&amid=3571774

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
     Verner storørreten
1. mars trer den nye fiskeforskriften for Storsjøens nedbørsfelt i kraft.
(Se Østlendingen fredag 24.2.2012.) Undertegnede er ingen fiskeribiolog, men har på vegne av et flertallsvedtak fra andelseierne i Isteren kommet med utspill vedr. Isterens gyteelver. Dette utspillet fra Isteren til Engerdal Fjellstyre er på noen områder sammenfallende med det som nå er tilrådd for Storsjøens nedbørsfelt for vern av storørreten.
 Utøvelsen av jakt og fiske har like mange meninger som utøvere, vi tar til etterretning og respekterer selvsagt at Fjellstyrets flertall er av en annen mening enn det innspillet de fikk fra Isteren. Vi registrerer også at fagfolk i ulike miljøer har ulike oppfatninger av hvilke tiltak som er best for vern av storørreten.

Foto: Kåre Olav Elgaaen      Tekst: Thore Joten
-    -    -   -   -    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Fiskekort 2012
Vi ønsker både deg og året 2012 velkomne til Isteren.
Alle våre fiskekortselgere står til tjeneste med fiskekort, likeså er www.inatur.no sin side oppdatert for 2012.
Alle våre korttyper skal nå kunne kjøpes via inatur.
-  -   -    -    -    -    -   -    -    -   -    -    -    -    -    -    -    -    -   -    -

Bilder fra Gløtberget 3. desember 2011
Foto: Kåre Olav Elgaaen
________________________________________________
Rød sik i Isteren

Bjarne Gløtberget fikk for en tid tilbake en sik i Isteren som han stusset litt over. Etter at vi la dette ut på vår nettside, så er siken også beskrevet på Engerdal Fjellstyres nettside og også i Østlendingen. Siken var rød i "kjøttet" som en ørret. Bjarne kontaktet fagfolk om dette (Ole Nashoug.) Dette er ikke vanlig forekommende, men det er heller ikke helt uvanlig. Det er godt kjent at det er føden som gjør både laks og ørret røde. Denne siken i Isteren har nok beitet marflo. Dette er et krepsdyr som gjør fiskene røde i  kjøttet.
Morten Aas i Engerdal Fjellstyre skriver på Fjellstyrets hjemmeside at det i dette tilfellet kan dreie seg om en "feil". Normalt skal siken bryte ned fargestoffet som er i krepsdyr.
Om noen skulle lure - fisken smakte slik den skal gjøre.
Om noen skulle trenge et fasitsvar, så er nærmere undersøkelser sikkert mulig. En prøve av fisken ligger nedfrosset.
Rogn fra siken.

Tekst og foto: Thore Joten
___________________________________________________________________

Fiskeregler på statsalmenningen
Fiskereglene for statsalmenningen i Engerdal har ingen direkte innvirkning for Isteren, men reglene kan være av interesse.
Fjellstyret reviderte reglene for statsalmenningen i sitt møte 23.8.2011.
Disse kan du lese her: http://www.engerdal-fjellstyre.no/
___________________________________________
10 knop i Sømåa
Fjellstyret har på vegne av Engerdal kommune
(motorferdselsmyndighet) satt opp et oppslag ved Sømånøstra.
Det er en påminning om å vise hensyn til alle ved ferdsel på Sømåa og å respektere fartsgrensen på 10 knop -  18,52 km/t.  
Det er mye kanotrafikk ned Sømåa, andemor er nå ute med sine små, og det er mange mennesker og andre dyr ellers å ta hensyn til.
Det er kommet inn klage om høye hastigheter og mangel på hensyn til andre på vannet.
Jeg håper alle respekterer dette slik at vi slipper tiltak ingen er tjent med.
På 1990 tallet ble det et knapt flertall i kommunestyret for 10 knop ned Sømåa. Alternativet var 5 knop. Jeg håper at et lite mindretall nå ikke ødelegger for alle.
Demp farten og vis respekt og hensyn. Det kan være skremmende å sitte i en kano når en båt kommer i stor fart, og / eller lager høye og uforutsigbare bølger.
Tenk også på fuglelivet og dyrelivet. Vi har alle tid til noen minutter ekstra.  
Tekst og foto: Thore Joten
_________________________________________________________________
GARNTYVERIER i Isteren
For de fleste av oss er Isteren et idyllisk og fredelig sted. Allikevel kan det være vanskelig å beskytte seg mot uønskede gjester.
Lørdag 4. juni forsvant to forskriftsmessig merkede garnlenker a 50 m - lagt ved Digerneset, i nærheten av "potetkjelleren". Det var to personer som fisket uavhengig av hverandre som mistet garnene, deriblant oppsyn Ove H. Eggen.
Vi ønsker våre gjester velkomne, men hvis målet  er av mer egoistisk karakter så bør man kanskje velge andre reisemål.

Bilde: Eirin Munkeby Joten   Tekst: Thore Joten
________________________________________________________________
Lykkelige Isternfiskere

Det har vært mange fiskere ute og prøvd lykken på Isteren etter at isen gikk.
Fra vårt oppsyn og fra Kåre Olav Elgaaen har vi fått høre at noen har vært heldige. Den største vi har fått melding om er ørretten du ser på bildet her. Eivind Engebretsen fra Gressvik tok en ørret på
4,04 kg ved Gløtberget 13.5.
Samme fisker fikk også ei gjedde på 8 kg og en ørret på 2 kg torsdag 12.5.
Førnøyd var også Grethe Norman fra Gressvik med sin ørret på 0,85 kg  tatt 13.5.Foto: Kåre Olav Elgaaen

Tekst: Thore Joten


___________________________________________________________________
Isteren ble helt isfri helga 7.5. - 8.5.2011
Stille vær førte til at isen ble liggende noe lengre enn hva det lenge så ut til.
____________________________________________________________________

Langfredag 22.4.2011 Gløtberget

Bildet t.h. har vi fått fra Kåre Olav Elgaaen og viser åpningen ved Gløta 22.4.
Ved Gløtberget har vannstanden økt med 50 cm fra 8.4. til 22.4.
Isen tiner raskt fra undersiden nå og det er all grunn til å be alle om å utvise høy grad av forsiktighet.
Foto til høyre: Kåre Olav ElgaaenGrunna nord i Isteren Langfredag.    Foto: Thore Joten
________________________________________________________________

Skjærtorsdag 21. april 2011.


Sjøsatt og prøvd båt utover elva 21.4.11.
Har det skjedd tidligere noen gang?
Nå er manns minne ganske kort, men det er nok lenge siden sist.
Greit å kjøre ut til Gjetskinnodden.

Tekst og foto: Thore Joten-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÅRSMØTE  ISTEREN  FISKELAG  2011
Nytt fra årsmøtet som kan være av interesse for våre besøkende i Isteren.

Ingen endringer fiskeregler.

Fiskekortprisene holdes uendret.

Nytt: Det vil bli mulig å få kjøpe garnkort for 1 uke.
2-garnskort: 200 kr.
5-garnskort: 400 kr.
(Årskort for garn: 400kr/600kr som før.)


Ellers vedtok årsmøtet med spesielle vilkår gitt i vedtaket å støtte en re-etablering av Femund Fiskelag.
                                              Tekst og foto: Thore Joten

 _________________________________________________________________
Gammel fiskebu på Elvålsvollen gjenoppstårBua lengst sør på den gamle vollen - Elvålsvollen - ble revet i fjor. Bua ble satt opp i 1938 og årene hadde satt sine spor.

Bua har blitt kalt Haugbua, og navnet knytter seg til gården Haugen.

Med god hjelp av dyktige håndverkere, er den gamle bua i ferd med å "gjenoppstå".
Omtrent alt av den gamle tømmerdelen kunne brukes på nytt, men den gamle reisverksdelen var det ikke noe håp for.Som bildet viser, har også området rundt Isteren fått en forsmak av vår. (05.04.2011.)Tekst og foto: Thore Joten
ISTEREN FISKELAG
 
Nettstedet eies av Isteren Fiskelag   
Ansvarlig redaktør: Isteren Fiskelag ved styret
v/ Thore Joten
Adresse: Kopparleden 4699, N-2448 Sømådalen
Mobil: +47 950 24 376
Webebside: www.isteren.com
E-post: thore@joten.net
 
Tilbakemeldinger

Facebook

Vær


Kart             
 

© LightWeb